<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

De satsar på störningsuppföljning och lägger tid på rätt saker

KB Components i Örkelljunga har implementerat RS Production på ett flertal maskiner i anläggningen och är i arbetet att utöka till fler maskiner med målsättningen att ha samtliga enheter kopplade till systemet.

bakelit-1.jpg

Med RS Production har KB Components fått ett lättanvänt verktyg för störningsuppföljning, där maskinoperatörer och tekniker jobbar direkt mot affärssystemet Movex.

– Största vinsten med implementationen av systemet har varit att arbetsledarna kunnat frigöra tid att använda för att förebygga, hitta störningar och att sätta resurser på rätt ställe, säger Morgan Bengtsson, produktionstekniker och ansvarig för implementationen av RS Production.

– Tidigare var vi tvungna att lägga mycket tid på frekvensanalyser, vi mätte kassationsorsaker och stopporsaker där operatörerna fick kryssa i en lista, säger Morgan.

Återrapporteringen till ERP-systemet skedde tidigare manuellt av arbetsledarna, ett tidsödande arbete som idag sker på realtid via systemet.

Från att tidigare ha arbetat med Excellistor och manuell återrapportering har nu KB Components via RS Production möjligheten att i realtid få in data för sin produktionsuppföljning.

Datan följs upp via infocenter där personalen vid morgonmötet kan få färsk information över tillgängligheten i anläggningen och på ett snabbt sätt kan prioritera dagens insatser.

– I dag sköter operatörerna kassationer i systemet via terminaler, ställarna sköter kategorisering av stoppen via samma terminaler, återrapporteringen sker efter varje pall av operatörerna.

bakelit-2.jpg

Morgan Bengtsson är KB Components projektledare för införandet av RS Production. Efter hjälp med att installera och driftsätta de första operatörsterminalerna har han driftstartat resten på egen hand.

Idag sköter de således hela systemet och ingen extra resurs behöver tillsättas för sammanställning eller rapportering, säger Morgan.

– Nu får vi all information lagrad. Har man haft problem med någon detalj kan man gå tillbaka i tiden flera månader och plocka fram varje produktionstillfälle och identifiera när problemet uppstod, fortsätter Morgan.

– Tack vare systemet och kopplingen till vårt affärssystem Movex, har det hjälpt oss att visualisera tempoförluster i produktionen. Processer som inte går på utsatt cykeltid hittar vi och kan uppdatera i vårt affärssystem, avslutar Morgan.

 

Vill du veta mera om produktionsuppföljning i allmänhet och stopptidsuppföljning i synnerhet, kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Topics: Kundcase, OEE

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen