<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Doggy förbättrar effektivitet och ökar produktionen 10% med RS Production från Good Solutions

"Med RS Production från Good Solutions har vi kunnat öka våra volymer med 10% och levererat på ökad efterfrågan utan att göra ytterligare maskininvesteringar eller utöka med fler arbetsskift. Förbättringen i effektivitet gör att vi producerar till lägre snittkostnad och tjänar mer pengar. Investeringen betalade sig på några månader."

Anders Jideklev, Supply Chain Manager på Doggy


wt2baimh6zoebk4zgmtu

Doggy AB är Sveriges största tillverkare av hund- och kattmat. På ett tjugotal marknader erbjuder Doggy sund och naturlig djurmat, tillagad på svenskt vis under varumärkena Doggy, Mjau och Bozita. 

Problem

Doggy i Vårgårda stod inför ett positivt problem. På grund av nya kundordrar behövde mer hundmat tillverkas. Problemet bestod i hur den ökade produktionen skulle genomföras. Ett alternativ var att öka kapaciteten med fler operatörer. Men fabriksledningen hade känslan av fabrikens fulla potential inte var fullt utnyttjad. En djupare insikt om nuläget och exakt kunskap om var förluster uppstod behöves. Hur stor del av förlusterna beror på teknik, planering och organisation? 

Lösning

Tillsammans med Doggy införde Good Solutions verktyget RS Production i Doggys fabrik i Vårgårda. Genom visualiseringar i realtid visar och tydliggör operatörer nu både framgångar och problem på ett enkelt och standardiserat sätt.

Informationen från maskiner och operatörer utgör beslutsunderlag för förbättringsarbete. Genom detaljerade rapporter i RS Production blir det enkelt att förstå var avvikelser mot effektivitetsmålen finns. Vart förbättringar ska göras är nu tydligt och tillgängligt för alla – operatörer, fabriksledning, ledning och ägare.

Resultat

Efter att Good Solutions genomfört ett standardiserat uppstartsprogram hade medarbetarna hos Doggy rätt kunskap och verktyg för att komma igång på alla nivåer med datadriven produktion med hjälp av RS Production.

Snart efter driftsättningen av RS Production sågs en tydlig ökning i produktivitet och effektivitet. Över tid har skillnader i resultat mellan operatörer och skift minskat vilket resulterat i ett mer förutsägbart produktionsutfall.

RS Production från Good Solutions har har hjälpt Doggy att möta ökad efterfrågan genom ökad effektivitet. Doggy producerar nu till lägre snittkostnad. Investeringen återbetalade sig själv på några månader genom 10% ökad produktion utan nya maskininvesteringar eller andra ökade produktionskostnader.

Det kallar vi datadriven produktion i världsklass!

På doggy.se hittar du mer information om deras produkter. 

logo-bozita

Din fabrik kan också öka effektiviteten

Boka ett webbmöte med någon av våra produktexperter Mikael, Fredrik och Robin. Investera 25 minuter så visar vi hur din fabrik kan börja resan mot datadriven produktion i världsklass. 

Mikael Fredrik 0-10
Boka möte med Mikael Boka möte med Fredrik Boka möte med Robin

Topics: Kundcase, Nyheter

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen