10 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ATT INFÖRA OEE-SYSTEM OCH DATADRIVEN PRODUKTIONSUPPFÖLJNING

Genom att ha implementerat datadriven produktionsuppföljning i mer än 150 fabriker runt om i världen har vi samlat på oss en lång och gedigen erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Nedan har vi listat tio tips på hur du bäst lyckas med införandet i din verksamhet. För att läsa mer om punkterna kan du snabbt hämta hem hela filen längst ner på sidan.

10-OEE-Tips.pngUr innehållet:

  • Undvik att börja i teknikänden med databaser och maskinsignaler
  • Förse rapporteringsprocesserna med fakta
  • Visa information som driver rätt beteenden
  • Hitta rätt OEE-kultur
  • Formulera en tydlig förlustmodell med ansvarsområden för olika roller
  • Nyttja en lättanvänd störningsmodell
  • Dokumentera för att skapa personoberoende
  • Ta fram en uppstartsplan med kvalitetssäkring och utbildningsplan
  • Organisera förvaltning och support
  • Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor