OEE Benchmark 2018

Jämför dina siffror med branschen

OEE-Benchmark-Sve

Overall Equipment Effectiveness (OEE) är ett globalt
ledande mätetal för maskineffektivitet. OEE övervakar och förbättrar dina produktionsprocesser

Ladda ner rapporten för att få en bild av hur effektiva era kollegor i branschen är. 

 

I rapporten hittar du:

  • Sammanställning över 972 000 produktionstimmar
  • OEE-tal per bransch per månad