<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

RS BlackBox kopplar säkert och effektivt upp dina maskiner

Med Good Solutions IIOT (Industrial Internet Of Things) lösning kan dina maskiner kopplas upp på ett säkert sätt för att omvandla maskindata till beslutsunderlag som hjälper er fabrik att fatta bättre beslut snabbare.

Läs mer

Kategori: Nyheter, RS Production

30 september 2019 upphör support för RS Production Silverlight versioner

Från och med den 30 september kommer Good Solutions inte längre erbjuda support för äldre versioner av RS Production som är beroende av Microsoft Silverlight.

Genom att uppdatera till den senaste versionen av RS Production säkerställs tillgång till den senaste funktionaliteten men framförallt förbättrad prestanda och stabilitet.   

Läs mer

Kategori: Nyheter, RS Production

Möt oss på FMTX 2019 28 maj på Malmömässan

FMTX är en internationell plattform för kunskapsutbyte som samlar fler än 500 ledande befattningshavare från tillverkningsorganisationer över hela Europa. Digitaliseringen revolutionerar redan tillverkningsindustrin och utvecklingen fortsätter att accelerera. Fler än 150 fabriker jobbar idag i framkant av industri 4 tillsammans med Good Solutions. 

Läs mer

Kategori: Kunskap, Nyheter

Good Solutions Webinar 27 maj 13:00

Nu är det dags för Webinar igen! Patrick Kullberg, en av våra experter på datadriven produktion, kommer under 20 minuter gå igenom funktionerna Forms i RS Production och RS Inspector. Vi ger svar på vad de olika lösningarna gör och hur de kompletterar varandra. Som vanligt har vi har tid för frågor och svar. 
Läs mer

Kategori: Nyheter, Webinar

Lär känna Olof Brinck, vår nya leveranskonsult

Olof började som leveranskonsult i början av året. Flera av våra kunder har redan fått möjlighet att träffa honom. Olof har djup kunskap från verkligheten efter en lång karriär som både utbildad produktionstekniker och produktionsledare.

Läs mer

Kategori: Nyheter

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen