<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BLOGG OM DATADRIVEN PRODUKTION

OEE Policy Workshop skapar rätt förutsättningar i resan mot datadriven produktion i världsklass

"Under en OEE Policy Workshop skapar vi en gemensam bild kring vad och hur man mäter OEE. Resultatet blir grundstenen i kundens uppföljningsarbete och skapar rätt förutsättningar för effektivt förbättringsarbete" säger Lina Alte, COO på Good Solutions

Läs mer

Kategori: Nyheter

Fristad Plast ökar utnyttjandegraden med 23% och klarar ökad orderingång utan nya maskininvesteringar

”Vi har kunnat få upp utnyttjandegraden till över 90% och vi har idag bättre översikt över vår beläggning. Vi har ökat vår omsättning, antalet order och vår tillgänglighet.”

Andreas Andersson
Projektledare inom formsprutning

Läs mer

Kategori: Nyheter

Ny film om digitalisering hos Fristad Plast visar värdet av datadriven produktion

Fristad Plast använder RS Production sedan 2016 och har nu en utnyttjandegrad på 90%. Det har resulterat i att de har kunnat öka sin produktion utan att investera i fler nya maskiner. 

Läs mer

Kategori: Nyheter

Digitaliserade industribolag är mer lönsamma

Det finns en rad exempel på studier som kvantifierat effekterna av att arbeta med datadrivna beslut och hur det påverkar avkastningen på IT-investeringar. Baserat på studierna kan man dra slutsatsen om att de som arbetar datadrivet inom produktion och underhåll är mer lönsamma än de som tar beslut baserat på känsla och åsikter.
Läs mer

Kategori: Nyheter

Tack för en bra mässa!

Läs mer

Kategori: Nyheter

Boka en demo för att se exempel på digitala fabrikslösningar?

userinterfaces.png
Se på exempel

Tidigare inlägg i bloggen

Prenumerera på OEE-bloggen