<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Prod Summit 2020 Göteborg

Varm välkommen till årets Prod Summit 2020 i Göteborg den 18 Mars på Hotel Post vid Drottningtorget. Vi vill att så många som möjligt kan delta, så vi har kvar vårt "fyll-bilen" erbjudande. 50% rabatt helt enkelt när ni kommer fyra stycken.

Prod Summit 2020 fokuserar på konkreta lärdomar, tips och erfarenheter för att hjälpa dig och din fabrik att dra störst nytta av RS Production.

Läs mer

Kategori: Nyheter, Prod Summit

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen