<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Möt oss på FMTX 2019 28 maj på Malmömässan

FMTX är en internationell plattform för kunskapsutbyte som samlar fler än 500 ledande befattningshavare från tillverkningsorganisationer över hela Europa. Digitaliseringen revolutionerar redan tillverkningsindustrin och utvecklingen fortsätter att accelerera. Fler än 150 fabriker jobbar idag i framkant av industri 4 tillsammans med Good Solutions. 

Läs mer

Kategori: Kunskap, Nyheter

Hur din fabrik tjänar mer pengar med hjälp av Good Solutions lösningar

Ökad produktionskapacitet, minskad produktionskostnad och ökad kostnadsflexibilitet när volymer snabbt förändras. Dessa strategiska utmaningar möter fabriker världen över.

Läs mer

Kategori: Kundcase, Kunskap, Nyheter, OEE, RS Inspector

Hitta 1 000-tals produktionstimmar i den dolda fabriken

Den dolda fabriken representerar den outnyttjade kapaciteten i er produktion och den oanvända potentialen i den dolda fabriken är ofta mycket större än man tror. 

Genom hitta den dolda fabriken och ta till vara på de maskintimmar som finns där har en modern fabrik mycket att vinna. Faktum är att många produktionsledningar är förvånade när det inser att de har lika mycket dold kapacitet kvar att utveckla, utöver den de redan använder.

  • Lägre styckkostnad
  • Högre produktivitet
  • Högre leveranskapacitet
  • Högre leveransprecision
  • Högre avkastning på investering i maskiner och utrustningar
Läs mer

Kategori: Kunskap

Industrin löser framtidens utmaningar med digitala verktyg

Produktionsbolag ställs inför nya utmaningar varje dag – allt från globalisering och prispress till höjda krav från ägare och konsumenter. På grund av ständiga förändringar blir det allt svårare att upprätthålla en god lönsamhet i sin verksamhet. För att möta kraven tittar vi framåt i tiden.

Läs mer

Kategori: Kunskap

10 tips om hur effektiviserar din visualisering

Upptäck, identifiera och åtgärda – Smart industri och datadriven produktionsuppföljning öppnar upp möjligheten att inkludera medarbetare och snabbare komma till välgrundade beslut. Och skapa mer effektiva produktionsflöden. 

Läs mer

Kategori: Kunskap, Nyheter

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen