<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Behåll marginalen vid minskad efterfrågan

När fabrikens utmaning är minskande eller varierande volymer behöver kostnaderna snabbt kunna justeras för att följa med intäkterna.

 

Genom att utnyttja effekterna av förbättrad effektivitet kan både fasta och rörliga kostnader snabbt anpassas och skapa en kostnadsflexibilitet som kan användas för att behålla fabrikens lönsamhet även när volymerna minskar. Effektivitetsförbättringen minskar resursåtgång och sänker kostnaden per producerad enhet. Även när efterfrågan faller.

RS Production hjälper fabriker att både skapa och säkra kostnadsflexibilitet över tid. 

pubchart-4

Exemplet ovan visar hur en fabrik med 500 miljoner i årsomsättning och en marginal på 4% skulle påverkas av en volymminskning med 4%. Vanligtvis skulle det innebära nära ett nollreslutat. Men med en effektivare produktion kan resultatet istället behållas på 4%.

Läs mer om hur ekonomin fungerar här eller boka ett webbmöte direkt med oss på en tid som passar dig för att få veta mer om RS Production. 

Boka en demo

Topics: Nyheter

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen