<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Gällande coronaviruset Covid-19

För Good Solutions är säkerhet och hälsa för medarbetare och kunder av högsta prioritet. Vi tar all oro på allvar och följer kontinuerligt händelseutvecklingen.


För oss på Good Solutions är det viktigt att noga följa de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten. Våra medarbetare informeras löpande om rekommendationer och rutiner gällande resor, eventuella symptom samt åtgärder för att undvika smittspridning. 

Gällande Prod Summit
Utifrån de rekommendationer som finns idag kommer Prod Summit att genomföras som planerat.

För frågor eller ytterligare kontakt kontakta Mikael Persson, VD, på mikael@goodsolutions.se.

Senaste informationen och rekommendationer om Covid-19 finns på Folkhälsomyndigheten.se.

 

Topics: Nyheter

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen