<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Ny uppdatering – RS Productions snabbaste användarklient någonsin

Nyhet_Helium.png

När vi på Good Solutions ligger i utvecklingens framkant, gör våra kunder detsamma. Därför jobbar vi hela tiden aktivt med förbättringar i våra system. Med den nya uppdateringen 17.10 Helium kan du identifiera förändringar, minimera stopp och vidta åtgärder snabbare – och lättare – än någonsin förut.   

Följande nyheter finns i RS Production 17.10 Helium. Kontakta support@goodsolutions.se eller er affärsansvarig för att boka in en uppdatering.

Fullt stöd för OPC UA
OPC UA är mer eller mindre standard inom IoT och industri 4.0 och kommer under lång tid framöver vara den naturliga vägen att kommunicera mellan PLC och programvaror.

Maila rapporter automatisk inför möten
Förse medarbetarna med rätt underlag i god tid inför möten. RS Production kan nu för första gången automatiskt skicka mail med rapporter till rätt mottagare vid rätt tillfällen.

Bättre schemaläggning av utskrifter
Med tydligare grafiskt gränssnitt blir det enklare att sätta upp och underhålla automatiska utskrifter. Nytt är också att man kan skriva ut från andra servrar och datorer än den man konfigurerar på.

Förbättrad kategorisering av stopp i tidsaxeln
Tidsaxeln i Office Tools är ett uppskattat verktyg och en av delarna i RS Production som används allra mest. Det nya gränssnittet ser ut precis som det gör i Operator Tools, men med uppdaterade användargränssnitt för att orsakskoda stopp. Nytt är också att man kan sätta stationskod på stopp direkt i tidsaxeln.  

Förbättrat stöd för att visa externa PDF-filer
För fler och fler blir händelsestyrd visning av instruktioner, checklistor och formulär en allt viktigare del av RS Production. I 17.10 Helium finns nya förbättrade möjligheter att visa PDF-filer.

Snabbare klient
17.10 Helium är den snabbaste användarklienten någonsin, det gäller både Office Tools och Operator Tools.

Snabbare uppstartsprocess
Uppstartsprocessen har optimerats, vilket gör att systemet nu laddar data på ett smartare sätt och därmed startar upp snabbare än äldre versioner.

Topics: Nyheter

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen