<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Producera samma volymer med färre skift

När fabrikens utmaning är att sänka produktionskostnader samtidigt som volymer behöver bibehållas finns lösningen i att öka fabrikens produktivitet och tillverka samma mängd med minskat antal skift.

 

Good Solutions programvaror identifierar tidsförluster i fabrikens olika flöden. Genom att använda denna data som beslutsunderlag kan förlusterna minskas och produktiviteten ökas. Resultatet blir att dyra övertids-, helg- och nattskift kan tas bort.

Effektivitetsförbättringen gör att kunden kan få samma produkter, med samma egenskaper i samma volym. Men din fabrik producerar till längre kostnad.

pubchart

Detta exempel visar hur en fabrik med 500 miljoner i årsomsättning och 4% marginal skulle påverkas av att öka effektiviteten 10% med bibehållen volym. Förbättringen skulle innebära att dyra övertidsskift kan tas bort. Det kan förbättra vinstmarginalen med ca 8 till 10 miljoner per år.

Läs mer om hur ekonomin fungerar här eller boka ett webbmöte direkt med oss på en tid som passar dig för att få veta mer. 

Boka en demo

Topics: Nyheter

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen