<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Good Solutions hjälper Sandvik SRP öka nettoproduktionen med upp till 15%

”Vi ökade nettoproduktionen med upp till 15% i vissa produktionsavsnitt utan extra maskintid eller personalkostnad.”

Thomas Bauer, Quality & Production Technology Manager på Sandvik SRP

_DSF2650

Sandviks enhet i Svedala är en världsledande leverantör och globalt utvecklingscenter för stenkrossar som används inom gruvindustri, stenbrotts- och entreprenadverksamhet. Sandvik SRP i Svedala har tillverkat utrustning till gruvindustrin sedan 50-talet. Att bli en världsledande leverantör har alltid byggt på kvalitet, men även på att ha god lönsamhet för att kunna ligga i framkant av utvecklingen.

 

_DSF2659

Problem

Sandvik SRP har sedan länge arbetat strukturerat med Lean-arbete och att ha effektivitetsmätning på maskinnivå. Tyvärr var denna OEE-mätning nära knuten till de specifika bearbetningsmaskinerna och emellanåt uppbyggda på rapporter med papper och penna. När maskiner uppgraderats eller bytts ut har konsekvent mätning av produktionseffektiviteten inte kunnat upprätthållas. För att kunna få fakta till daglig styrning och bättre utväxling i förbättringsarbetet behövde Sandvik en flexibel och lättanvänd digital lösning. Efter att ha utvärderat flera olika lösningar valde Sandvik att börja samarbeta med Good Solutions.

 

_DSF2785

Lösning

Good Solutions programvara RS Production i4Pro mötte Sandviks högt ställda krav. Bred maskinkompabilitet, användbarhet och möjligheter att kunna följa produktionen i realtid var några av kraven. Operatörer kodar nu enkelt förlustorsaker och resultatet finns tillgängligt i realtid för produktions- och fabriksledning. RS Production förser även daglig styrning med beslutsunderlag och ger mycket data för förbättringsarbete.

”Det blir enkelt att diskutera lösningar när det finns en gemensam grund och visualisering av information som alla kan förstå. När behoven ändras är det enkelt för oss själva justera vilka data som presenteras på skärmarna och hur den visualiseras.” säger Thomas Bauer, Quality & Production Technology Manager på Sandvik SRP

Sammantaget gör Sandvik det flexibelt, enkelt och effektivt för alla produktionsavsnitt att snabbare kunna fatta bättre beslut genom att ge tillgång till fakta från produktionen som är visuell, relevant och enkel att förstå.

 

daglig_styrning 

Resultat

Genom att Sandvik nu kan identifiera verkliga flaskhalsar över hela fabriken har nettoproduktionen kunnat ökas  med upp till 15% i vissa produktionsavsnitt – utan mer maskintid och personal. Samtidigt ser man också mycket potential till framtida förbättringar och effektivitetshöjning. Genom att använda fakta från RS Production som beslutsunderlag i daglig styrning och i förbättringsarbetet har effektiviteten konsekvent kunnat ökas och bibehållas. Detta har resulterat i att produktionskapaciteten nu kan utnyttjas maximalt och investeringar i nya maskiner har kunnat undvikas.

Investera 25 minuter av din tid

Ge en av våra experter på datadriven produktion 25 minuter i ett online-möte. Baserat på dina strategiska utmaningar presenterar vi verifierade exempel från våra kunder där Good Solutions beslutsturbo har gett konkreta resultat. Vi lovar att det är väl värt din tid.

Boka webbmöte

 

_DSF2629

I RS Production i4Pro kan maskinoperatörerna enkelt koda stopp och förlustorsaker. 

 

_DSF2720

Att bli en världsledande leverantör har alltid byggt på kvalitet, men även på att kunna ha god lönsamhet för att kunna ligga i framkant av utvecklingen.

Topics: Kundcase, Nyheter

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen