<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Kopparbergs Bryggeri möter ökad global efterfrågan genom att minska kvalitetsavvikelser med 68%

”Vårt samarbete med Good Solutions är en av de mest lönsamma investeringar vi gjort i produktionen. Genom att vi kunnat minimera avvikelser och maximera vår kvalitet kan vi möta de extrema krav global export ställer” säger Fredrik Karlsson, Produktionschef på Kopparbergs Bryggeri

Läs mer

Kategori: Kundcase, Nyheter, RS Production

Hur din fabrik tjänar mer pengar med hjälp av Good Solutions lösningar

Ökad produktionskapacitet, minskad produktionskostnad och ökad kostnadsflexibilitet när volymer snabbt förändras. Dessa strategiska utmaningar möter fabriker världen över.

Läs mer

Kategori: Kundcase, Kunskap, Nyheter, OEE, RS Inspector

Good Solutions hjälper Sandvik SRP öka nettoproduktionen med upp till 15%

”Vi ökade nettoproduktionen med upp till 15% i vissa produktionsavsnitt utan extra maskintid eller personalkostnad.”

Thomas Bauer, Quality & Production Technology Manager på Sandvik SRP

Sandviks enhet i Svedala är en världsledande leverantör och globalt utvecklingscenter för stenkrossar som används inom gruvindustri, stenbrotts- och entreprenadverksamhet. Sandvik SRP i Svedala har tillverkat utrustning till gruvindustrin sedan 50-talet. Att bli en världsledande leverantör har alltid byggt på kvalitet, men även på att ha god lönsamhet för att kunna ligga i framkant av utvecklingen.

 

Läs mer

Kategori: Kundcase, Nyheter

St1 förbättrar HSEQ och effektivitet i farliga (Ex) områden

"Genom att enkelt kunna genomföra en obligatorisk inspektion eller dokumentera en avvikelse och omedelbart få informationen synkroniserad till våra system gör att vi snabbt kan planera och genomföra nödvändiga åtgärder. Det är avgörande i en terminal där du hanterar brandfarliga vätskor."

Jonas Rylander
Terminalchef vid St1 Supply

Läs mer

Kategori: Kundcase, Nyheter, RS Inspector

Doggy förbättrar effektivitet och ökar produktionen 10% med RS Production från Good Solutions

"Med RS Production från Good Solutions har vi kunnat öka våra volymer med 10% och levererat på ökad efterfrågan utan att göra ytterligare maskininvesteringar eller utöka med fler arbetsskift. Förbättringen i effektivitet gör att vi producerar till lägre snittkostnad och tjänar mer pengar. Investeringen betalade sig på några månader."

Anders Jideklev, Supply Chain Manager på Doggy


Läs mer

Kategori: Kundcase, Nyheter

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen