<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

St1 förbättrar HSEQ och effektivitet i farliga (Ex) områden

"Genom att enkelt kunna genomföra en obligatorisk inspektion eller dokumentera en avvikelse och omedelbart få informationen synkroniserad till våra system gör att vi snabbt kan planera och genomföra nödvändiga åtgärder. Det är avgörande i en terminal där du hanterar brandfarliga vätskor."

Jonas Rylander
Terminalchef vid St1 Supply

Läs mer

Kategori: Kundcase, Nyheter

Doggy förbättrar effektivitet och ökar produktionen 10% med RS Production från Good Solutions

"Med RS Production från Good Solutions har vi kunnat öka våra volymer med 10% och levererat på ökad efterfrågan utan att göra ytterligare maskininvesteringar eller utöka med fler arbetsskift. Förbättringen i effektivitet gör att vi producerar till lägre snittkostnad och tjänar mer pengar. Investeringen betalade sig på några månader."

Anders Jideklev, Supply Chain Manager på Doggy


Läs mer

Kategori: Kundcase, Nyheter

En träffsäker process

Fristad Plast, som grundades år 1967, arbetar idag i ett antal olika faser tillsammans med sina kunder. Inom formsprutning, stansning och bearbetning av folier samt gjutning av cellpolyuretan arbetar de från den första idén till färdig produkt. Andreas Andersson är projektledare inom formsprutning och har delat med sig av Fristad Plasts arbete med RS Production under de senaste två åren.

Läs mer

Kategori: Kundcase, Nyheter

Lindbäcks väljer Good Solutions för digital plattform

Lindbäcks är Sveriges ledande företag inom industriellt producerade flerbostadshus. I nära samarbete med sina kunder och med en stark drivkraft för innovation utvecklar och bygger de miljövänliga och resurssnåla flerbostadshus i trä – allt för att skapa slagkraftiga och hållbara boenden som motsvarar morgondagens behov. Lindbäcks väljer nu RS Assembly från Good Solutions som digital plattform för produktionsuppföljning, rapportering och planering.

Läs mer

Kategori: Kundcase, Nyheter

Hos Totebo AB är RS Production ett begrepp på hela företaget

Genom stora investeringar i automationslösningar har Totebo AB skapat förutsättningar för en hög produktivitet. Genom att arbeta aktivt med RS Production försäkrar man sig om att man också arbetar effektivt.

Läs mer

Kategori: Kundcase

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen