<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

SMED-utbildning för snabbare omställningar

SMED, Single Minute Exchange of Die, är en metod för att på ett strukturerat och metodiskt sätt eliminera förluster under omställningar.

Läs mer

Kategori: ställtidsreducering

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen