<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220094881825886&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Good Solutions Blogg om datadriven produktion

Stopptidsuppföljning för faktabaserad daglig styrning

Vad orsakar stopp i maskinerna? För att säkert veta det behöver stopptiderna följas upp. Det ger fakta in till daglig styrning och det hjälper er att driva fokuserat förbättringsarbetet som leder till högre produktionseffektivitet.

Läs mer

Kategori: Kunskap, stopptidsuppföljning

Prenumerera på OEE-bloggen

userinterfaces.png

Efter ett webbmöte på 20 minuter garanterar vi att du vet om våra lösningar är något för er. 

Boka webbmöte

Tidigare inlägg i bloggen